+(977 1) 4257680 Contact: ayon@ayon.org
Category

Uncategorized

Publications

 Publications of AYON Take a peek inside our World ToR for the WDCRP Consulatant ToR for the WDCRP Consulatant PRAYAS Youth in...
Read More

युथ भिजन – २०२५

  Download युथ भिजन – २०२५ युवा शक्ति कुनै पनि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक हो । युवा जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक...
Read More

राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२

  Download राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा...
Read More