+(977 1) 4257680 Contact: ayon@ayon.org
Category

Stories

Press release:

 मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोगसँगै कर्तव्य पालनागर्न अपिल

IYD POETRY COMPETITION

 Poetry Competition on the auspicious occasion of the INTERNATIONAL YOUTH DAY 2022″ Note: THEME: Intergenerational solidarity – Closeness and support between different...
Read More

AYON’s advocacy with ECN to remove cut off date on Election

 आयोन को पैरवीका कारण आगामि निर्वाचनमा २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्ने पाउने भएका छन् ।...
Read More
1 2 3 5