+(977 1) 4257680 Contact: ayon@ayon.org

Accountability Dialogue (Udayapur) – Media Coverage

 

——————– Media Coverage ——————–

मेडिको ईन्टरनेशनल को सहयोग तथा डिफान उदयपुर, वोरेक उदयपुर र जिल्ला युवा संजाल उदयपुरको सहकार्य र नेपाल युवा संस्था संजाल (आयोन) को आयोजनामा “Accountability Dialogue on Anti- Corruption and Disaster Management ” कार्यक्रमको समाचार प्रकाशन गरिदिनु भएकोमा ’24nepal.com’ लाइ हार्दिक धन्यवाद ।

24nepal.com,
चैत ११, उदयपुर ।

 

%d bloggers like this: