By

AYON Nepal

Women Youth Mock Parliament

Women Youth Mock Parliament – Kathmandu Valley नमुना महिला युवा व्यवस्थापिका-संसद्Supported by UNDP in Nepal Place : Nepal Administrative Staff College Jawalakhel,...
Read More

Youth Mock Parliament – Bardiya

Youth Mock Parliament – Bardiya नमुना युवा व्यवस्थापिका-संसद् Supported by UNDP in Nepal Province No. : 5 Place : District Development Committee Gulariya,...
Read More

Press Release – NO age bar discrimination in the Constitution

Press Release No.: 5/073/074 मिति — २०७३/०७/३० प्रेस विज्ञप्ति युवामैत्री संविधान संशोधन लागि युवा अभियान संविधानमा उल्लेख भएका उमेर सम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानहरू संशोधनको माग ...
Read More